COF CENTRE D’ORIENTACIÓ FAMILIAR       

 

INICI

 

ESTEM A:

 

Carrer del Bisbe, 1

25002 Lleida

Tel.: 973 281154

coflleida5@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis Legal - Condicions d'us de la pàgina web COFLLEIDA.TK  i cookies

DADES IDENTIFICATIVES. Centre d'Orientació Familiar de Lleida , CIF G-25506387, adreça de correu electrònic coflleida5@gmail.com, amb seu social al carrer Blondel, 11, 3r, E-25002 Lleida (Unió Europea) i telèfon +34 973281154.

ACCEPTACIÓ. En accedir i utilitzar la pàgina web del Centre d'Orientació Familiar de Lleida (centre) o en descarregar qualsevol contingut de la mateixa, vostè accepta les condicions que a continuació s'indiquen.

OBJECTE DEL LLOC WEB. Tots els materials continguts en aquestes pàgines es faciliten únicament amb finalitats informatives i no han d'interpretar-se com una oferta comercial, llicència, relació d'assessorament, fiduciària o professional entre vostè i el Centre. La informació subministrada en aquest lloc web pot fer referència a productes i serveis no disponibles des del seu país d'accés.

ENLLAÇOS AMB PÀGINES WEB DE TERCERES PARTS. Els enllaços amb pàgines web de tercers es faciliten únicament per comoditat i no impliquen en cap cas l'aprovació o recolzament publicitari per part de el Centre, encara que continguin el logotip de el Centre, ja que aquelles pàgines web estan fora del control de el Centre. Per aquest motiu, el Centre no es responsabilitzarà dels continguts de cap pàgina web connectada al nostre lloc web. Vostè no podrà crear a cap pàgina o lloc web una connexió o enllaç amb qualsevol de les nostres pàgines web sense prèvia autorització per escrit, i reconeix que està prohibit realitzar framing o qualsevol altre procés similar a aquest en les pàgines web de el Centre.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL. La totalitat dels continguts de les pàgines web (textos, imatges, fonogrames, fitxers, marques, logotips, vídeos o icones, i sense limitació exclusiva a aquesta relació), la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, els programes d'ordinador o codis HTML necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel•lectual, titularitat de el Centre o d'un tercer, i l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. Els continguts presents es podran utilitzar amb finalitats no comercials i personals en concordança amb els principis legals vigents, sense limitar la generalitat de l'obligació de l'usuari expressada en el paràgraf anterior. És prohibit qualsevol altre ús o modificació del contingut del lloc web de el Centre realitzat sense una autorització prèvia i per escrit.

GARANTIA I RESPONSABILITAT. Els materials continguts al lloc web de el Centre han estat creats per el Centre Privada, Centre d'Orientació Familiar de Lleida. Si bé es faran servir tots els mitjans raonables per facilitar informació fefaent per mitjà del lloc web, el Centre no garanteix que la informació estigui lliure d'inexactituds, errors i/o omissions o que els seus continguts siguin adequats per al seu ús particular, o de que aquests estiguin posats al dia. el Centre es reserva el dret de canviar la informació en qualsevol moment sense prèvia notificació. En conseqüència, vostè és l'únic responsable de l'ús d'aquests continguts. La informació continguda en aquest lloc web no s'estén ni modifica la garantia aplicable com a conseqüència d'una relació contractual entre vostè i el Centre. el Centre no es responsabilitzarà dels danys indirectes, resultants o imprevistos, incloent-hi, entre d'altres, pèrdues o resultats negatius, interrupció del negoci, pèrdua de dades com a conseqüència o amb relació a l'ús, incapacitat d'ús o dependència de qualsevol contingut inclòs en aquest lloc web o en connectar-se a aquest.

CONFIDENCIALITAT - COOKIES. La informació que el Centre rep dels usuaris a través del lloc web és tractada amb la màxima confidencialitat. Aquesta informació és utilitzada exclusivament per a respondre a la gestió de qüestions plantejades o serveis sol•licitats pels usuaris, així com per a la promoció de l'activitat de el Centre per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics. La informació rebuda no serà utilitzada per a d'altres propòsits ni serà comunicada a tercers. L'esmentada informació podrà ser copiada, tractada i arxivada per col•laboradors o treballadors competents de el Centre segons les lleis de protecció de dades locals però mai seran revelades a tercers, excepte si així ho exigeix la llei o l'autoritat judicial competent. el Centre conservarà les dades de caràcter personal que s'hagin recollit, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la pèrdua, tractament o accés no autoritzats. el Centre complirà aquests deures conforme amb allò establert per la normativa aplicable. Pel present vostè queda informat del dret que posseeix a l'accés, rectificació i cancel•lació de les seves dades personals. Si desitja fer valer aquests drets pot fer-ho comunicant a través de l'adreça electrònica: coflleida5@gmail.com. El lloc web de el Centre podrà utilitzar cookies per fer el seguiment de les visites dels usuaris. Un cookie és una unitat de dades que una pàgina web pot enviar al seu browser o navegador i que podrà emmagatzemar-se al seu sistema. Els cookies s'utilitzen per facilitar la seva navegació i obtenir informació personalitzada. Vostè és lliure de no acceptar aquests cookies mitjançant la corresponent configuració del seu browser. La no acceptació dels cookies pot impedir l'accés a algunes pàgines del lloc web de el Centre. Si tingués qualsevol pregunta i/o petició referent a la nostra política de confidencialitat, pot fer-ho comunicant a través de l'adreça electrònica: coflleida5@gmail.com.

OBSERVACIONS A L'USUARI. el Centre no assumeix l'obligació de controlar la informació que vostè pugui enviar-nos a través d'aquest lloc web. Vostè garanteix que qualsevol informació, material (incloent-hi projectes, arxius i annexes que ens enviï) o observacions, que no siguin les seves dades personals, i que ens faci arribar a través del lloc web de el Centre, no infringeixen els drets de propietat intel•lectual o qualsevol altra llei vigent.

LLEI APLICABLE. Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d'ús serà regida per la Llei Espanyola, essent els jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida els únics competents per a conèixer la matèria. Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes Condicions d'ús és declarada il•legal, nul•la o inaplicable per decisió judicial, la resta d'estipulacions seguiran en vigor i efecte.

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS. el Centre es reserva el dret de canviar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les Condicions d'ús d'aquest lloc web. Vostè estarà automàticament obligat per aquestes condicions quan utilitzi el lloc web de el Centre, per la qual cosa haurà de llegir-les periòdicament.

COOKIES: Només existeixen cookies de xarxes socials externes, que s'utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials de les quals siguin usuaris (Google, YouTube, etc.). Les condicions d'utilització d'aquestes cookies i la informació recopilada es regula per la política de privacitat de la plataforma social corresponent.

Carrer del Bisbe, 1 - 25002 Lleida  - Tel. 973 281154 - coflleida5@gmail.com - Copyright © 2013-2020  Centre d'Orientació Familiar de LleidaAvis legal